Purkyňka 11. května

Podrobnější program květnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):

Místo konání
Praha 2, Apolinářská 4a, aula (Google mapy, Mapy.cz)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů).

Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.

Purkyňka 13. dubna

Podrobnější program dubnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):


Místo konání
Praha 2, Apolinářská 4a, aula (Google mapy, Mapy.cz)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů).

Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.

Prezentace z purkyňky:

Dětská a dorostová adiktologie

Case management mladiství

Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost

Nikotinové sáčky – souhrn dostupných doporučení

Stanovisko Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP k nikotinovým sáčkům (celý text v PDF).

Závěry a doporučení
Škodlivost nikotinových sáčků je ve srovnání s jinými tabákovými/nikotinovými výrobky velmi nízká, zejména s ohledem na zanedbatelný obsah toxinů a karcinogenů. Nikotinové sáčky představují vhodnou harm reduction alternativu kouření konvenčních cigaret a spalovaného tabáku.
Hlavní riziko nikotinu jako účinné látky spočívá v jeho závislostním potenciálu. Současně je však biologická dostupnost nikotinu z nikotinových sáčků jejich hlavní výhodou, neboť dokáže substituovat účinek nikotinu z konvenčních cigaret a pomoci tak kuřákům při odvykání od cigaret. Omezovat proto množství nikotinu v nikotinových sáčcích horním limitem by mohlo být kontraproduktivní také vzhledem k nízké toxicitě nikotinu. Maximální množství nikotinu v jednom sáčku by nemělo být stanoveno pod hranici 10 mg na 1 sáček, aby byl tento nikotinový výrobek atraktivní také pro silné kuřáky se silnou závislostí na nikotinu.
Kuřáci cigaret by měli mít co nejsnazší přístup k nikotinovým sáčkům a měli by být co nejobjektivněji informování o relativních rizicích a benefitech užívání nikotinových sáčků a dalších alternativ ve vztahu ke kouření. Proto by bylo kontraproduktivní omezovat dostupnost nikotinových sáčků ve vztahu k cigaretám – nikotinové sáčky by měly být ve volném prodeji a neměly by mít povahu léčivého přípravku.
Nabídka nikotinových sáčků by měla být spojena s informací pro uživatele o rizicích (závislostní potenciál nikotinu), ale také o benefitech ve vztahu ke konvenčním cigaretám – obal nikotinových sáčků by měl obsahovat informaci, že jde o výrobky s mnohem nižší zdravotní škodlivostí, než jsou cigarety.
Prodej nikotinových sáčků by měl být omezen na zletilé osoby. Zákaz prodeje nezletilým však zcela nezabrání jejich užívání, jak ukazuje také poměrně vysoká prevalence kouření mezi nezletilými v ČR. Užívání nikotinových sáčků u dospívajících není proto možno vnímat jen jako negativní fenomén, ale jako pozitivní ukazatel substituce konvenčních cigaret u těch se sklonem k užívání nikotinových/tabákových výrobků.

Purkyňka 9. března

Podrobnější program březnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):


ZAČÍNÁME V 10 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).
Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Purkyňka 9. února

Zveme na únorovou 412. pracovní schůzi Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, která se koná ve středu 9. února 2022 od 10 do 12 hodin online.

Téma: Užívání alkoholu a jeho dopady

Koordinuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Program:

  1. Mgr. Pavla Chomynová a kol. Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: Užívání alkoholu v ČR a jeho dopady
  1. M. Barták, J. Vacek, B. Petruželka, V. Rogalewicz, prezentující PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.: Každodennost a sezónnost v užívání alkoholu – výsledky online populační studie
  1. Mgr. Petr Freimann, Mgr. Johana Růžková: Suchej únor – dopad a výzvy kampaně

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Pozvánka v PDF