Etické kolegium

Etické kolegium SNN ČLS JEP

Předsedkyně: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. (SNN ČLS JEP)

Místopředsedkyně: PhDr. Dagmar Krutilová (A.N.O.)

Místopředseda: Mgr. Ondřej Čalovka (ČAA)

Tajemnice: Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. (ČAA)

Členové:

  • PaedDr. Martina Richterová Těmínová (SNN ČLS JEP)
  • Mgr. Gabriela Mahrová (ČAA)
  • MUDr. Jana Bartesová (SNN ČLS JEP)
  • Mgr. Jiří Koreš (A.N.O.)
  • Mgr. Jakub Kabíček (A.N.O.)

Podnět k etickému kolegiu je možné podat písemnou formou na adresu

Etické kolegium
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

nebo e-mailem na adresu etickekolegium@snncls.cz.