Purkyňky 2006

Program pracovních schůzí SNN ČLS JEP. Program začíná vždy v 11 hodin v Praze 2, Apolinářská 4a, v závorce uvedeno jméno koordinátora.

3. 5. 2006 – Změny podmínek pro poskytování adiktologické péče v ČR (Richterová Těmínová)
7. 6. 2006 – Význam a možnosti regionálních evaluačních studií pro zlepšování a vývoj adiktologických služeb: ukázky z praxe (Centrum adiktologie, Miovský)
6. 9. 2006 – Jiné závislosti (Frouzová)
4. 10. 2006 – Hodnocení kvality adiktologické péče (Dvořáček)

1. 11. 2006 – Stav ve věcech drog v ČR v roce 2005 (Mravčík)
Mgr. Pavla Lejčková – Stav a trendy v užívání drog
Mgr. Alena Trojáčková – Stav a trendy ve službách pro uživatele drog
Mgr. Ondřej Petroš – Drogové trhy, kriminalita, ceny a čistota

6. 12. 2006 – Alternativní léčba v adiktologii (Jeřábek)
Jeřábek P.: Konvence x alternativa
Horáčková-Kovaříková J.: Alternativní cesty v psychoterapii závislých
Bártová Z.: Adiktologická léčba v psychosomatické poradně
Jeřábková L.: Emoce a závislosti z pohledu tradiční čínské medicíny