O nás

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) je odbornou společností, sdružující profesionály z oblasti prevence, léčby a výzkumu poruch, působených škodlivým užíváním návykových látek a jiných, zdraví škodlivých návyků. SNN byla založena v roce 1993 a navázala na činnost Sekce pro studium alkoholismu a jiných toxikomanií (AT sekce, zal. roku 1956) při Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně.

Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN), Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, tel. i fax: 224 968 224, predseda@snncls.cz, web: www.snncls.cz.