Členové výboru SNN ČLS JEP:

Předseda: MUDr. Petr Popov MHA
primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
tel. i fax: 224 968 224 e-mail: petr.popov[at]vfn.cz

1. místopředseda: doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
2. místopředseda: MUDr. Jiří Dvořáček

vědecký sekretář: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

členové:
MUDr. Jiří Dolák
MUDr. Andrea Miklovičová
MUDr. Jakub Minařík
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
MUDr. Adéla Stoklasová