Výbor SNN ČLS JEP:

Předseda: MUDr. Jiří Dvořáček

Vědecký sekretář: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Členové: