Purkyňky 2008

Předběžný program pracovních schůzí SNN ČLS JEP na celý rok 2008. Program začíná vždy v 11 hodin v Praze 2, Apolinářská 4a.

Pracovní schůze mají charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester, budou garantovány ČLK, AKP a ČAS (ohodnoceno kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Leden – 16. 1. 2008
Koordinuje: MUDr. Petr Popov

Téma: Suboxone – nový přípravek pro farmakoterapii závislostí

 1. MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.: Příznivé farmakologické vlastnosti preparátu Suboxone v léčbě opiátových závislostí
 2. MUDr. Vratislav Řehák: Suboxone – klinická data potvrzují nižší riziko zneužití
 3. MUDr. Petr Popov: Suboxone: Bezpečnější substituce

Únor – 6. 2. 2008
Téma: Intoxikace návykovými látkami
Koordinuje: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD./MUDr. Petr Popov

Téma: Intoxikace návykovými látkami

 1. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.: Smrtelná předávkování návykovými látkami
 2. MUDr. František Vorel: Vliv drog na řízení motorových vozidel
 3. Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.: Toxikologické informační středisko VFN
 4. Mgr. Karolina Mrázová: Drogy v dotazech toxikologického informačního střediska

Březen – 5. 3. 2008
Téma: Léčba závislostí versus sociální služby
Koordinuje: PaedDr.Martina Richterová Těmínová

Téma: Jsou drogové služby službami sociálními?

 1. PaedDr. Martina Richterová-Těmínová, MUDr. David Adameček: Prospívá zákon o sociálních službách službám v oblasti návykových nemocí?
 2. Mgr. Jana Ženíšková: Úskalí standardů sociální péče a inspekcí u drogových služeb
 3. Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Je adiktologický pracovník sociální pracovník?
 4. Ing. Aleš Herzog: Nařizují nám standardy sociálních služeb dominantní metodu práce?

Duben – 2. 4. 2008
Téma: Motivace
Koordinuje: MUDr. David Adameček

Téma: Motivace

 1. Mgr. Petr Moos: Obecná teorie motivace
 2. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.: Motivace v adiktologii
 3. Mgr. Monika Vaňková: Možnosti vzdělávání v oblasti motivace ke změně v adiktologii

Květen – NEKONÁ SE
(Konference SNN, Měřín 11.-14.5.2008)

Červen – 4 . 6 . 2008
Téma: Vzdělávání v adiktologii
Koordinuje: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Září – 3. 9. 2008
Téma: Halucinogeny
Koordinuje: MUDr. Stanislav Kudrle

Téma: Halucinogeny

 1. Michael Vančura: Čím nám byly, nejsou a mohly by být látky nazývané psychedelika
 2. Miovský, M., Miovská, L.: Nové trendy v nelegálním užívání halucinogenních drog
 3. J. Horáček, M. Brunovský, T. Páleniček, T. Novák, B. Tišlerová, V. Valešová: Výzkumné využití psychedelických vlastností antagonisty NMDA ketaminu: qEEG a fMRI studie

Říjen – 1. 10. 2008
Téma: Výzkum v adiktologii
Koordinuje: MUDr. Jiří Dvořáček

 1. Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.: Genetický polymorfismus u závislostí
 2. Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, DrSc.: Vliv vybraných látek a pohlaví na behaviorální sensitizaci k metamfetaminu (preklinické studie)
 3. Doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.: Vliv prenatální expozice metamfetaminu na závislost v dospělosti

Listopad – 5. 11. 2008
Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007
Koordinuje: MUDr. Viktor Mravčík

 1. MUDr. Viktor Mravčík: Aktuální situace ve věcech užívání drog v ČR – souhrn dostupných informací za rok 2007
 2. Mgr. Kateřina Škařupová: Studie Tanec a drogy – trendy v užívání drog v prostřední noční zábavy

Prosinec – 3. 12. 2008
Téma: Gambling
Koordinuje: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

 1. Nešpor: Patologické hráčství, úvod, diagnostika a komorbidita
 2. Csémy: Epidemiologie
 3. Frouzová: Ambulantní léčba
 4. Nešpor: Ústavní léčba a prevence
 5. Diskuse

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..