Dokumenty EK SNN

Dokumenty Etického kolegia SNN ČLS JEP

Základní dokumenty týkající se etických aspektů v adiktologii vznikaly v průběhu roku 2013, kdy byl vytvořen Etický kodex pracovníků v adiktologii, a to ve spolupráci Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP), Asociace nestátních organizací (A.N.O.) a České asociace adiktologů (ČAA). V návaznosti na tento dokument byl vypracován Statut Etického kolegia SNN ČLS JEP a dále Jednací řád Etického kolegia SNN ČLS JEP.

Etické kolegium SNN ČLS JEP (EK SNN) bylo zvoleno na společném jednání členů výborů SNN ČLS JEP, A.N.O. a ČAA. Na prvním jednáním dne 22. 10. 2019 se uskutečnila volba předsedy, místopředsedů a tajemníka, které zohledňují zastoupení jednotlivých organizací.

Základní dokumenty jsou ke stažení zde:

Etický kodex pracovníků v adiktologii (PDF)

Statut Etického kolegia SNN ČLS JEP (PDF)

Jednací řád Etického kolegia SNN ČLS JEP (PDF)