Purkyňky v roce 2016

Předkládáme přehled purkyněk na celý rok 2016 a zveme Vás k účasti na nich. Uvádíme vždy téma purkyňky a jméno koordinátora. Podrobný program jednotlivých odborných schůzí uveřejňujeme na stránkách průběžně během roku.

Pracovní schůze mají charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester, budou garantovány ČLK, AKP, ČAA a ČAS (ohodnoceno kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti.

PurkynkySNN2016