Dětská a dorostová adiktologie

Informace ze Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP najdete na jejích vlastních stránkách dada.snncls.cz.