Metodika standardizovaného podávání Antabusu

  1. Antabus může být podáván pouze na základě předchozího informovaného souhlasu pacienta.
  2. Podání Antabusu by mělo předcházet klinické zhodnocení stavu zdravotnickým pracovníkem a ověření střízlivosti dechovou zkouškou na alkohol.
  3. Zdravotnický pracovník před pacientem rozpustí tabletu léku ve vodě, zamíchá a pacient rozpuštěný lék vypije.
  4. O užití léku je proveden záznam do tzv. Antabusové knížky a do zdravotnické dokumentace.
  5. Pokud se zdravotníkovi aktuální stav pacienta nejeví jako vhodný k podání Antabusu, odešle pacienta na kontrolu k lékaři a Antabus nepodá.

V rámci klinického zhodnocení pacienta zdravotník zjišťuje aktuální psychický a somatický stav, craving, abstinenci. Tyto informace zjišťuje dotazováním a pozorováním pacienta.