Český adiktologický institut

Český adiktologický institut je zapsaným spolkem, jehož hlavním cílem je poskytovat technicko-administrativní, organizační a odborné zázemí pro činnost a aktivity Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti JEP a odborníkům v oboru adiktologie všeobecně. Spolek vznikl jako občanské sdružení v roce 2006 a sídlí v Praze.

Jádro činností institutu:

  • zabezpečovat vzdělávání odborníků v oboru adiktologie
  • příprava a organizace výroční konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
  • komunikovat s odbornými i neodbornými medii, veřejností a politickou reprezentací
  • vytvářet podmínky pro adekvátní zastoupení odborné společnosti v různých pracovních skupinách a fórech (zejména ve vztahu k institucím centrální, krajské a místní veřejné správy),
  • vyvíjet aktivity v oblasti hodnocení kvality a efektivity adiktologických služeb,
  • vyvíjet aktivity v oblasti mapování a rozvoje adiktologických služeb (včetně oblastí koncepčního rozvoje a plánování),
  • získávat finanční prostředky na činnost odborné společnosti.

Mezi další činnosti institutu dále patří osvětově vzdělávací publikační a vědecko-výzkumné aktivity v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch (dle Mezinárodní klasifikace onemocnění MKN-10), zejména závislostí na návykových látkách.

Kontakt:

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Výkonný ředitel institutu
Tel.: + 420 777 597 665

Český adiktologický institut, z. s.
IČO: 27018083
ID datové schránky: c4z7fgg
Apolinářská 447/4
128 00 Praha 2
Email: cai@snncls.cz

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..