Doporučení k poskytování adiktologických služeb v souvislosti s COVID-19

I v nouzovém stavu zůstávejme s našimi klienty

Stanovisko výboru SNN k odsouzení Dušana Dvořáka

Stanovisko SNN k přesunu RVKPP na MZ

Stanovisko výboru SNN k návrhu na snížení DPH u sudového piva