AT konference

Konference na adiktologická témata (AT)

Informace o každoroční konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a mezinárodní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP najdete na stránkách www.at-konference.cz.