Archiv rubriky: Členství

Vážení členové SNN, vážení kolegové!

Stojíme o to, abyste měli co nejpřesnější informace o aktivitách výboru společnosti a abychom jako výbor společnosti měli co nejtěsnější vztah se členy společnosti, mimo jiné proto, abychom lépe názory a hodnoty naší společnosti mohli reprezentovat. Chystáme proto několik změn v organizaci naší společnosti a také v komunikačních nástrojích. I proto budeme na tomto místě uveřejňovat zápisy z jednání výborů a aktuality z dění v naší společnosti. Budeme rádi za průběžnou zpětnou vazbu.

Jiří Dvořáček

Výzva členům společnosti – aktualizace adres

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, blížící se volby do výboru proběhnou opět tak, že hlasovací lístky obdržíte klasickou poštou.

Měnili jste v posledních letech adresu trvalého bydliště? Máte jinou kontaktní adresu? Připadá-li něco takového v úvahu, sdělte prosím nové údaje České lékařské společnosti JEP:

Centrální evidence členů ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.224 266 216, fax 224 266 212
e-mail: cle@cls.cz; jungwirthova@cls.cz

Členské příspěvky

Vážení členové společnosti pro návykové nemoci,

věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění ze sekretariátu ČLS JEP, které se týká úhrady členských příspěvků. Máte-li pochybnosti o tom, že v evidenci ČLS mají vaši správnou adresu, můžete si to ověřit na níže uvedených kontaktech.

Složenky na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

složenku na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP obdržíte v únoru 2010 na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci ČLS JEP.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností, prosím, kontaktujte pí Gebrovou, členská evidence ČLS JEP.

Telefon: 224 26 62 16

Fax: 224 26 62 12

E-mail: cle@cls.cz

Děkuji

Eva Ponocná

ředitelka sekretariátu ČLS JEP

Shromáždění členů SNN ČLS JEP

Výbor SNN svolává na pondělí 1. 6. 2009 shromáždění členů Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Shromáždění proběhne v místě konání AT konference v Měříně. Začátek v 18.30.
Hlavním bodem programu bude zahájení diskuse uvnitř odborné obce o koncepci a dalším směřování oboru návykové nemoci a koncepce a směřování SNN, včetně diskuse o terminologických otázkách souvisejících s oběma tématy. Součástí programu bude také souhrn informací o činnosti výboru za poslední rok a informace o volbách do výboru SNN, které proběhnou v letošním roce.