Volby do výboru a revizní komise

Vyhlášení voleb do orgánů Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Informace v PDF pro případ, že se jako vložené nezobrazují.

Volby proběhnou elektronicky. V této souvislosti upozorňujeme členky a členy naší společnosti na nutnost provést kontrolu své e-mailové adresy v evidenci členů ČLS JEP. Viz část B) Forma voleb.