Pozvánka na shromáždění členů SNN

Vážené kolegyně, vážení kolegové – členové naší odborné společnosti!

Dovolujeme si vás pozvat na shromáždění členů dne 20. ledna 2021 od 19.00 do 20.00 hodin online.

Předběžný program:

  1. Zpráva o činnosti SNN za uplynulé období
  2. Informace z činnosti sekcí, uvažování a práce SNN k tématu ochranných léčeb
  3. Reformní projekty v našem oboru
  4. Standard substituční léčby
  5. Projekt Rozvoj adiktologických služeb sekretariátu RVKPP (RAS)
  6. Zpráva Revizní komise
  7. Hospodaření SNN 2020, výhled pro rok 2021
  8. Návrh strategie SNN pro období 2021–2022
  9. Různé

Budeme rádi, když si uděláte čas, poskytnete nám zpětnou vazbu k dosavadní činnosti a prodiskutujete s námi další směřování SNN.

K online schůzi se připojíte přes odkaz Google Meet. Přihlaste se prosím pod svým vlastním jménem a příjmením.

dr. Jiří Dvořáček, předseda SNN ČLS JEP