Shromáždění členů SNN 2024

Oznamujeme, že shromáždění členů SNN ČLS JEP se koná dne 11. 6. 2024 v 18.30 hodin na AT konferenci. Všechny členy a členky zveme k účasti na shromáždění i na celé konferenci.