Rubrika: Nezařazené

Zemřel Petr Riesel

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že 7. srpna 2022 zemřel ve věku 89 let náš vážený kolega a dlouholetý člen naší společnosti MUDr. Petr Riesel, CSc.

Poslední rozloučení se koná v pondělí 15. srpna 2022 ve 12.00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Odkaz na smuteční oznámení.

Zubsolv – nový přípravek pro opiátovou substituční léčbu na českém trhu

Na konci května je v lékárenské distribuci v ČR nový přípravek Zubsolv, určený k substituční léčbě závislosti na opioidech. Obsahuje buprenorfin a naloxon, podobně jako přípravek Suboxone, který je na českém trhu od r. 2008. U Zubsolv byl schválen běžný úhradový režim, tj. zdravotní pojišťovny jej hradí podobně jako jiné léky v ambulantním režimu, není nutné jeho podání ve specializovaných centrech.

V síle 5,7 mg buprenorfinu v 1 tabletě je pro pacienty bez doplatku, pokud jej předepíše psychiatr nebo specialista pro léčbu návykových nemocí (viz web SÚKL).