Rubrika: Nezařazené

Zemřel Petr Riesel

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že 7. srpna 2022 zemřel ve věku 89 let náš vážený kolega a dlouholetý člen naší společnosti MUDr. Petr Riesel, CSc.

Poslední rozloučení se koná v pondělí 15. srpna 2022 ve 12.00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Odkaz na smuteční oznámení.

Zubsolv – nový přípravek pro opiátovou substituční léčbu na českém trhu

Na konci května je v lékárenské distribuci v ČR nový přípravek Zubsolv, určený k substituční léčbě závislosti na opioidech. Obsahuje buprenorfin a naloxon, podobně jako přípravek Suboxone, který je na českém trhu od r. 2008. U Zubsolv byl schválen běžný úhradový režim, tj. zdravotní pojišťovny jej hradí podobně jako jiné léky v ambulantním režimu, není nutné jeho podání ve specializovaných centrech.

V síle 5,7 mg buprenorfinu v 1 tabletě je pro pacienty bez doplatku, pokud jej předepíše psychiatr nebo specialista pro léčbu návykových nemocí (viz web SÚKL).

Zemřel Petr Jeřábek

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že 2. dubna 2018 zemřel ve věku 60 let náš vážený kolega prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., zakládající člen a dlouholetý místopředseda výboru Společnosti pro návykové nemoci Jana Evangelisty Purkyně.

 

Odkaz na smuteční oznámení.

 

Purkyňka 6. prosince

Podrobnější program 387. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Pozvánka na Hlavolam a další akce v PN Kosmonosy

Předáváme informaci od primářky MUDr. Veroniky Kotkové o chystaných akcích v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jako již každým rokem, tak i letos, Vás srdečně zvu na mezioborové sympozium Hlavolam dne 5. 10. 2017.
Registrace probíhá elektronicky na www.pnkosmonosy.cz.
Dovoluji si upozornit, že kapacita sálu je limitována. Prosím, přihlaste se včas, ideálně v návaznosti na tuto pozvánku.

 

V souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví každoročně pořádáme v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy pestrou nabídku aktivit pro veřejnost, Dny duševního zdraví, letos v termínu od 12. do 14. 9. 2017.
Chceme Vám nabídnout různé činnosti a rozšířit Vaše povědomí o práci v psychiatrické nemocnici. Zároveň Vám chceme přiblížit často tabuizované prostředí i témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí.
Přijďte si povídat, hrát, prohlížet, poslouchat, tvořit, cvičit, relaxovat, mlsat i nahlížet do otevřených dveří jednotlivých oddělení.

Máte-li možnost předat informaci dalším zájemcům, budeme rádi za pomoc s propagací.

Program zde nebo na www.pnkosmonosy.cz.

Těšíme se na setkání v Kosmonosech.

Za předání informací budeme rádi.

Prim. MUDr. Veronika Kotková