Přehled purkyněk v roce 2024

Na samostatné stránce najdete seznam pravidelných odborných schůzí Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a můžete si předem rezervovat čas na téma, které vás zajímá.