Měsíc: Březen 2010

Purkyňka 7. 4. 2010

Podrobnější program 316. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov:

Téma: Alkoholismus v ČR

Sdělení:

 • PhDr. Ladislav Csémy: Abusus a závislost na alkoholu v české všeobecné populaci
 • MUDr. Běla Studničková, MUDr. Petr Popov: Pilotní studie o léčených uživatelích alkoholu v Praze – předběžné výsledky
 • Štěpán Hašek, DiS.: Domov důchodců Sloup v Čechách – oddělení se zvláštním režimem pro muže trpící alkoholismem.
 • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Volné místo primáře v Kroměříži

Ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce :

Primáře – primářky primariátu pro léčbu závislostí

Kvalifikační požadavky :

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie  + návykové nemoci
 • praxe minimálně 10 let
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti

Požadované dokumenty :

 • přihláška k výběrovému řízení
 • životopis s přehledem odborné praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • osobní dotazník
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3měsíců)
 • osvědčení  podle zákona č. 451/1991 Sb.
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Nabízíme možnost samostatné koncepční práce v oblasti ústavní protialkoholní a protitoxikomanické léčby, vstřícnost a podporu ze strany vedení léčebny, práci v pěkném klidném prostředí, umožnění účasti na odborných akcích.
Byt k dispozici!

Písemné přihlášky zasílejte do 16.4.2010 na adresu:

Psychiatrická léčebna v Kroměříži, sekretariát ředitele, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

Případné dotazy zasílejte na e-mail reditel@plkm.cz.