Změna úhrady Suboxone

U Suboxone á 8 mg došlo od listopadu 2022 ke změně registrace a nově je hrazen v režimu zdravotního pojištění nikoliv jako zvlášť účtovaný lékařský přípravek (tzv. ZULP), ale jako běžný přípravek předepisovaný a hrazený v ambulantní praxi, tj. pokud jej předepíše psychiatr nebo lékař se specializací v oboru návykových nemocí, je hrazen pojišťovnou s minimálním doplatkem pacienta cca 40 Kč na balení. To je významná změna ve způsobu úhrady substitučních přípravků v ČR. Odkaz na stránky SUKL.