Zemřel Vladimír Novotný

Vážené a kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 17. dubna 2012 tragicky zahynul náš kolega a přítel, jeden z aktivních tvůrců moderní adiktologie a propagátor Česko – Slovenské spolupráce v oboru, pan profesor MUDr. Vladimír Novotný, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V profesoru Novotném přichází slovenská i česká adiktologie o silnou, integrativní osobnost, přemosťující témata a pohledy a vnášející pozitivní atmosféru a nadšení do naší společné práce.

Čest jeho památce!

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK v VFN
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda výboru SNN ČLS JEP

Kolegyně a kolegové, rádi bychom Vás požádali o zapojení do vzpomínkových akcí na památku prof. Novotného.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (1946 – 2012), byl absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1970). Pracoval na Psychiatrické klinice LFUK a FN jako její přednosta. Získal atestaci I. a II. stupně v oboru  psychiatrie a nadstavbovou atestaci v oboru léčby závislostí. Habilitoval v roce 1997. Profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě se stal v roce 2004. Byl autorem nebo spoluautorem více než 150 odborných prací. Dlouhodobě působil jako šéfredaktor slovenského časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti, který je společnou publikační platformou pro autory obou zemí. Současně působil jako člen redakční rady časopisů Adiktologie a Česká a Slovenská psychiatrie. Čerstvě se stal členem vznikající oborové rady postgraduálního doktorského programu Adiktologie na 1. LF UK a byl jeho nadšeným podporovatelem se snahou o zapojení slovenských kolegů a institucí a sdílení tohoto programu též pro studenty ze slovenských lékařských fakult. Bohužel, otevření tohoto programu se již nedožil.

Dovolujeme se vyzvat všechny zájemce o zaslání fotografií, poznámek, vzkazů, či drobných textů, připomínajících památku profesora Novotného. Rádi bychom z nich vytvořili na internetových stránkách SNN a Kliniky adiktologie vzpomínkovou koláž a výběr pak použili pro sestavení vzpomínkových textů a fotografií v přístím čísle časopisu Adiktologie. Budeme rádi, pokud se do akce zapojíte a podělíte se o své materiály a vzpomínky na Vlada Novotného. Kondolenční kniha a krátká vzpomínková akce je připravována též pro letošní AT konferenci na Sečské přehradě.

Děkujeme.
Michal Miovský a Petr Popov, jménem vedení Kliniky adiktologie a výboru SNN ČLS JEP

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..