Zemřel MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Kolega, který po sobě zanechal úctyhodný a obrovský kus práce pro celý náš obor a otevřel řadu dříve neprobádaných a nezpracovaných témat, a to vždy s respektem, na vysoké odborné úrovni a s inspirujícími výsledky. Pamatujeme ho oblečeného celého v černém, protože jinou barvu zásadně neoblékal, ostříhaného do hola a se zamyšleným úsměvem. S vytříbeným slovníkem a kritickým myšlením, protože měl rád věci jasné a nezaobalené. Byl publikačně a organizačně aktivní, věnoval se rozvoji a popularizaci našeho oboru a jeho propagaci. Byl zastáncem politiky založené na důkazech a důsledně ji pomáhal prosazovat v praxi. Byl neúnavným bojovníkem proti stigmatizaci našich pacientů a oboru jako takového a nebál se být v tomto ohledu konfrontační, protože lidská práva a práva našich klientů měl pro sebe jako jednu z nejvyšších životních hodnot. Jeho stopu najdeme v téměř každé adiktologické publikaci, která v naší oblasti v posledních letech vznikla. Pomohl vybudovat studijní program adiktologie a byl jedním z tvůrců současné akademické a výzkumné části našeho oboru. Stál u zrodu monitorovacího systému v závislostech, a to nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí po celém světě. V posledních letech se aktivně věnoval prosazování léčby konopím a kanabinoidy do legislativy a klinické praxe.  Byl angažovaný nejen odborně, ale také občansky. Nesmazatelně se zapsal do novodobé historie našeho oboru doma, byl aktivní a výrazně vidět také v zahraničí a přispěl tak ke zvýšení renomé české adiktologie na mezinárodní úrovni.

Tomáši, za celou naší odbornou společnost Ti děkujeme za to, co jsi pro náš obor vykonal, a odpočívej v pokoji.

Za výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

MUDr. Jakub Minařík, předseda

Poslední rozloučení se koná v úterý 20. července 2021 ve 14 h ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Další informace viz Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Odkaz na článek ve zdravotnickém deníku: Změnil přístup České republiky k návykovým látkám. S Tomášem Zábranským odchází významná osobnost adiktologie.