VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v roce 2019 na volební období 2019–2022

Do výboru SNN ČLS JEP byli zvoleni tito kandidáti uvedeným počtem hlasů:
MUDr. Jiří Dolák, 27
MUDr. Jiří Dvořáček, 32
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 28
MUDr. Andrea Miklovičová, 29
MUDr. Jakub Minařík, 33
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., 33
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., 35
MUDr. Petr Popov, MHA, 38
MUDr. Adéla Stoklasová, 28

Do revizní komise SNN ČLS JEP byli zvoleni tito kandidáti uvedeným počtem hlasů:
MUDr. David Adameček, 37
MUDr. Petr Nevšímal, 36
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, 31

Volební komise se sešla dne 7. května 2019, aby vyhodnotila výsledky voleb.

Celkem bylo rozesláno řádným členům společnosti 130 volebních lístků do každého voleného orgánu společnosti.

Počet řádně doručených hlasovacích lístků: do výboru 41, z toho neplatných 0; do revizní komise 40, z toho neplatných 0. Po skončení voleb, tj. po uplynutí data 30. dubna 2019, byly doručeny celkem 3 odpovědní obálky, které byly vyřazeny.

V souladu se stanovami společnosti i volebním řádem byli všichni kandidáti řádně zvoleni do orgánu, do něhož kandidovali.

Za volební komisi výsledky vyhlásila:  Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., předsedkyně volební komise