Varování před riziky syntetických kanabinoidů

Na webu Pacientského spolku pro léčbu konopím je k dispozici Varování pro pacienty a veřejnost před riziky syntetických kanabinoidů. Jaká jsou rizika pro pro mozek a nervovou soustavu, pro srdce a cévy, pro ledviny, pro játra a další lidské orgány a systémy?

Autoři varování:
MUDr.Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, předseda KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím
doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc, Dr.h.c.mult., chemik a vědec, Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek, Vysoká škola chemicko-technologická Praha
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. vědecký poradce Národního drogového koordinátora, ředitel pro výzkum a inovace Společnost Podané ruce o.p.s.
MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař, Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB), odborný zástupce výboru SSLB v problematice léčebného konopí