Stanovisko výboru SNN k odsouzení Dušana Dvořáka

Dušan Dvořák nepatří za mříže! Stanovisko Výboru Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k odsouzení Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami prosince 2019 Výbor Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN) se znepokojením přijal informaci, že Dušan Dvořák, adiktolog a propagátor léčby konopím, byl na začátku prosince 2019 (zatím nepravomocně) … Pokračování textu Stanovisko výboru SNN k odsouzení Dušana Dvořáka