Purkyňka 21. února 2024

Podrobnější program únorové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.