Purkyňka 20. září

Podrobnější program zářijové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.