Purkyňka 18. října

Podrobnější program říjnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.