Purkyňka 20. prosince

Podrobnější program prosincové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.