Purkyňka 19. dubna

Podrobnější program dubnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP: