Purkyňka 17. května

Podrobnější program květnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

 

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.