Purkyňka 15. listopadu

Podrobnější program listopadové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

Pozvánka v PDF pro případ, že se jako vložená nezobrazuje.