Purkyňka 5. října 2016

Podrobnější program 376. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

purkynkasnnclsjep201610

 

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.

Purkyňka 7. září

Podrobnější program 375. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

 

PurkynkaSNNCLSJEP201609

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.

Pozvánka na akce v PN Kosmonosy

Předáváme informaci od primářky MUDr. Veroniky Kotkové o chystaných akcích v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na akce v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.
Jako již každým rokem, tak i letos, Vás srdečně zveme na mezioborové sympozium Hlavolam dne 6. 10. 2016.
Registrace probíhá elektronicky na www.pnkosmonosy.cz.
Kapacita sálu je limitována. Prosíme, přihlaste se včas, ideálně v návaznosti na tuto pozvánku.

P8300022

Další akcí je 13. ročník Festivalu Na Kopečku, který se bude konat 28. 8. 2016 v areálu PN Kosmonosy od 12.00 do 20.00 h. Tato, dnes ji tradiční akce, je určena pro širokou veřejnost. Podrobné informace najdete na www.pnkosmonosy.cz.

Dny pro duševní zdraví

Dny pro duševní zdraví, kdy nemocnice otevírá dveře nejen pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost, se konají letos ve dnech 6.-7. 9. 2016. Program s prohlídkami různých oddělení a ozkoušením si terapeutických aktivit doprovázejí kulturní akce. Přijďte se k nám podívat, rádi se s Vámi potkáme. Podrobný program bude dostupný v polovině měsíce srpna na www.pnkosmonosy.cz.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a Váš čas, těšíme se na setkání v Kosmonosech.

Za předání informací budeme rádi.

Přejeme pěkné letní dny.

Za týmy organizátorů

Prim. MUDr. Veronika Kotková, Ing. Denisa Ševčíková, MgA. Michal Segert

Purkyňka 1. června

Podrobnější program 374. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

PurkynkaSNNCLSJEP201606

 

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.

Konference Society for Research on Nicotine and Tobacco

Konference Society for Research on Nicotine and Tobacco – Europe 8.-10. září, Praha, 1. lékařská fakulta UK (www.srnt-e2016.com). Tato mezinárodní společnost s více než 1000 členů pořádá pravidelně i konference své evropské sekce, letos v Praze.

Věříme, že přispěje i k porozumění významu příčiny každého šestého úmrtí v ČR mezi naší odbornou veřejnosti a že si jasněji uvědomíme absenci nabídky účinné prevence a léčby založené na důkazech v naší zemi.

Využijte možnosti setkat se s tématem nikotinu a tabáku na odborné úrovni.

Termíny:

přihlášení k aktivní účasti: do 1. 5. 2016

včasná registrace: do 8. 7. 2016

Purkyňka 6. dubna

Podrobnější program 373. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

PurkynkaSNNCLSJEP201604

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.

Cena Jaroslava Skály 2016

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2016.

JSk

Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.

Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý pracovník z.ú. SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.

Přihlašovat a navrhovat  je možné:

  1. odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2015,
  2. odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2015, případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
  3. jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2015.

Přihlášky a návrhy  se přijímají do 1. dubna 2016.

Adresa pro podávání návrhů a přihlášek:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
SANANIM, z.ú.
Ovčí Hájek  2549/64A
158 00 Praha 13
Mail:   kalina@adiktologie.czkalina@sananim.cz
Pracovní mobil pro informace: 731 249 809

Read more

Purkyňka 2. března 2016

Podrobnější program 372. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

PurkynkaSNNCLSJEP201603

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.