Nikotinové sáčky – souhrn dostupných doporučení

Stanovisko Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP k nikotinovým sáčkům (celý text v PDF).

Závěry a doporučení
Škodlivost nikotinových sáčků je ve srovnání s jinými tabákovými/nikotinovými výrobky velmi nízká, zejména s ohledem na zanedbatelný obsah toxinů a karcinogenů. Nikotinové sáčky představují vhodnou harm reduction alternativu kouření konvenčních cigaret a spalovaného tabáku.
Hlavní riziko nikotinu jako účinné látky spočívá v jeho závislostním potenciálu. Současně je však biologická dostupnost nikotinu z nikotinových sáčků jejich hlavní výhodou, neboť dokáže substituovat účinek nikotinu z konvenčních cigaret a pomoci tak kuřákům při odvykání od cigaret. Omezovat proto množství nikotinu v nikotinových sáčcích horním limitem by mohlo být kontraproduktivní také vzhledem k nízké toxicitě nikotinu. Maximální množství nikotinu v jednom sáčku by nemělo být stanoveno pod hranici 10 mg na 1 sáček, aby byl tento nikotinový výrobek atraktivní také pro silné kuřáky se silnou závislostí na nikotinu.
Kuřáci cigaret by měli mít co nejsnazší přístup k nikotinovým sáčkům a měli by být co nejobjektivněji informování o relativních rizicích a benefitech užívání nikotinových sáčků a dalších alternativ ve vztahu ke kouření. Proto by bylo kontraproduktivní omezovat dostupnost nikotinových sáčků ve vztahu k cigaretám – nikotinové sáčky by měly být ve volném prodeji a neměly by mít povahu léčivého přípravku.
Nabídka nikotinových sáčků by měla být spojena s informací pro uživatele o rizicích (závislostní potenciál nikotinu), ale také o benefitech ve vztahu ke konvenčním cigaretám – obal nikotinových sáčků by měl obsahovat informaci, že jde o výrobky s mnohem nižší zdravotní škodlivostí, než jsou cigarety.
Prodej nikotinových sáčků by měl být omezen na zletilé osoby. Zákaz prodeje nezletilým však zcela nezabrání jejich užívání, jak ukazuje také poměrně vysoká prevalence kouření mezi nezletilými v ČR. Užívání nikotinových sáčků u dospívajících není proto možno vnímat jen jako negativní fenomén, ale jako pozitivní ukazatel substituce konvenčních cigaret u těch se sklonem k užívání nikotinových/tabákových výrobků.