Nabídka substituční léčby na Klinice adiktologie

Pacienti v substituční léčbě v péči lékaře z Prahy nebo Středočeského kraje, který je aktuálně neschopen se o ně postarat, se mohou obrátit na Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Bližší informace naleznete v dokumentu (PDF).