Metodika standardizovaného podávání Antabusu

Antabus může být podáván pouze na základě předchozího informovaného souhlasu pacienta. Podání Antabusu by mělo předcházet klinické zhodnocení stavu zdravotnickým pracovníkem a ověření střízlivosti dechovou zkouškou na alkohol. Zdravotnický pracovník před pacientem rozpustí tabletu léku ve vodě, zamíchá a pacient rozpuštěný lék vypije. O užití léku je proveden záznam do tzv. Antabusové knížky a do zdravotnické dokumentace. Pokud se … Pokračování textu Metodika standardizovaného podávání Antabusu