Doporučení SNN k ochrannému léčení

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP vydává následující doporučení k ochrannému léčení protialkoholnímu, protitoxikomanickému, resp. pro osoby s diagnózou patologického hráčství (PDF), které schválil výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP dne 19. 6. 2020.