Doporučení pro určování ošetřovatelské kategorie pacienta v ústavní léčbě závislostí

Výbor SNN vydává doporučení k vykazování ošetřovatelských kategorií adiktologických pacientů v ústavní péči: Odkaz na dokument, kdyby se jako vložený nezobrazil.