Doporučení pro adiktologické služby v období ukrajinské krize

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal na základě diskuse na Adifóru doporučení pro adiktologické služby v období ukrajinské krize (PDF). Adiktologické služby mají hlásit průběžně jakékoliv významné změny ve vývoji situace, výskytu urgentních nebo nežádoucích situací Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a závislosti.