Cena Jaroslava Skály 2024 – výsledky

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O CENU JAROSLAVA SKÁLY V ROCE 2024

Cena Jaroslava Skály byla založena v roce 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch a duševního zdraví.

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozhodla o ocenění udělovaném v roce 2024 takto:

Cenu Jaroslava Skály získávají:
Cink, V. a kol. (2022). Psychedelika a psychonautika I. a II. Dybbuk, Praha. Viz: https://www.dybbuk.cz/?s=Cink
Lososová (Pavlovská) A. a kol.: Soubor článků zaměřených na vzdělávání v adiktologii

Čestné uznání získává:
Mravčík, V. a Mravčík, V. a spol. za koncepční a publikační texty k tématům destigmatizace a dekriminalizace:
Mravčík: Dekriminalizace a chytrá regulace
Mravčík, Vařeková, Janíková: Destigmatizace

Cena bude předána u příležitosti AT konference 2024 v Kongres hotelu Jezerka na společenském večeru v pondělí 10. června 2024.

Za Radu Ceny Jaroslava Skály

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
koordinátor