Cena Jaroslava Skály 2019 – výsledky

Rada Ceny Jaroslava Skály za publikační přínos v oboru adiktologie jménem zakladatelů Ceny (SANANIM, z.ú., Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP) uděluje v r. 2019:

Cenu Jaroslava Skály:
Michalu Miovskému a kolektivu, se zvláštním připomenutím zesnulé Lenky Čablové, za soubor časopiseckých článků a knižní publikaci o ADHD v adiktologii:
Miovský, M. a kol. Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii. GRADA 2018

Čestná uznání:
Viktoru Mravčíkovi a kolektivu, za článek  v mezinárodním časopise:
Mravčík, V., Janíková, B., Drbohlavová, B., Popov, P., & Pirona, A. (2018). The complex relation between access to opioid agonist therapy and diversion of opioid medications: a case example of large-scale misuse of buprenorphine in the Czech Republic. Harm reduction journal, 15(1), 60. doi:10.1186/s12954-018-0268-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6280526/

Romanu Peškovi za příručku „pro ty, kteří mají problémy s alkoholem“:
Roman Pešek: Jak se zbavit závislosti na alkoholu.  Pohled kognitivně behaviorální terapie. PASPARTA Publishing 2018.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
koordinátor ceny Jaroslava Skály