Rubrika: Konference

Konference Society for Research on Nicotine and Tobacco

Konference Society for Research on Nicotine and Tobacco – Europe 8.-10. září, Praha, 1. lékařská fakulta UK (www.srnt-e2016.com). Tato mezinárodní společnost s více než 1000 členů pořádá pravidelně i konference své evropské sekce, letos v Praze.

Věříme, že přispěje i k porozumění významu příčiny každého šestého úmrtí v ČR mezi naší odbornou veřejnosti a že si jasněji uvědomíme absenci nabídky účinné prevence a léčby založené na důkazech v naší zemi.

Využijte možnosti setkat se s tématem nikotinu a tabáku na odborné úrovni.

Termíny:

přihlášení k aktivní účasti: do 1. 5. 2016

včasná registrace: do 8. 7. 2016

Pozvánka do PN Kosmonosy

Předáváme informaci od primářky MUDr. Veroniky Kotkové o chystaných akcích v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na akce v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.

Jako již každým rokem, tak i letos, Vás srdečně zvu na mezioborové sympozium Hlavolam (1. října 2015). Přihlášení přes webovou stránku nemocnice. Dovoluji si upozornit, že kapacita sálu je limitována. Prosím, přihlaste se včas, ideálně v návaznosti na tuto pozvánku. Registrace byla  zahájena v průběhu dne 7. 7. 2015.

Druhou akcí jsou Dny pro duševní zdraví (7.-10. 9. 2015 a 9. 10. 2015), kdy nemocnice otevírá dveře nejen pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost. Program s prohlídkami různých oddělení a ozkoušením si terapeutických aktivit doprovázejí kulturní akce v Kosmonosech a Mladé Boleslavi. Přijďte se k nám podívat, rádi se s Vámi potkáme. Podrobný program bude dostupný v polovině měsíce srpna na www.plkosmonosy.cz a na distribučních místech.

Konference Horizonty protidrogové politiky

Upozorňujeme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.

Cena adiktologie 2013

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VIII. ročníku Ceny adiktologie.

Cena adiktologie 2013

14. konference EFTC, Praha, 17. – 20. září 2013

Magdaléna, o.p.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají ve dnech 17.-20. září tohoto roku 14. konferenci Evropské federace terapeutických komunit. Poprvé v historii se konference, pořádaná každé dva roky, uskuteční v České republice.
Konference je zaměřena na aktuální témata z oblasti léčby závislostí s ohledem na moderní vývojové trendy. Hlavními tématy konference jsou a) modifikace terapeutické komunity; b) specifické populace klientů v léčbě; c) výzkum a vzdělávání profesionálů v oboru.
Konference je jedinečnou příležitostí pro osobní setkání s mnoha zahraničními odborníky a zároveň možností prezentovat českou tradici terapeutické komunity v léčbě i ve vzdělávání v psychoterapii.
Pro další informace a registraci prosím navštivte stránky konference.

Pozvánka na EFTC konferenci
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na eftc@conference.cz.