Rubrika: Společenské akce

Pozvánka na Hlavolam a další akce v PN Kosmonosy

Předáváme informaci od primářky MUDr. Veroniky Kotkové o chystaných akcích v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jako již každým rokem, tak i letos, Vás srdečně zvu na mezioborové sympozium Hlavolam dne 5. 10. 2017.
Registrace probíhá elektronicky na www.pnkosmonosy.cz.
Dovoluji si upozornit, že kapacita sálu je limitována. Prosím, přihlaste se včas, ideálně v návaznosti na tuto pozvánku.

 

V souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví každoročně pořádáme v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy pestrou nabídku aktivit pro veřejnost, Dny duševního zdraví, letos v termínu od 12. do 14. 9. 2017.
Chceme Vám nabídnout různé činnosti a rozšířit Vaše povědomí o práci v psychiatrické nemocnici. Zároveň Vám chceme přiblížit často tabuizované prostředí i témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí.
Přijďte si povídat, hrát, prohlížet, poslouchat, tvořit, cvičit, relaxovat, mlsat i nahlížet do otevřených dveří jednotlivých oddělení.

Máte-li možnost předat informaci dalším zájemcům, budeme rádi za pomoc s propagací.

Program zde nebo na www.pnkosmonosy.cz.

Těšíme se na setkání v Kosmonosech.

Za předání informací budeme rádi.

Prim. MUDr. Veronika Kotková

Pozvánka na akce v PN Kosmonosy

Předáváme informaci od primářky MUDr. Veroniky Kotkové o chystaných akcích v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na akce v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.
Jako již každým rokem, tak i letos, Vás srdečně zveme na mezioborové sympozium Hlavolam dne 6. 10. 2016.
Registrace probíhá elektronicky na www.pnkosmonosy.cz.
Kapacita sálu je limitována. Prosíme, přihlaste se včas, ideálně v návaznosti na tuto pozvánku.

P8300022

Další akcí je 13. ročník Festivalu Na Kopečku, který se bude konat 28. 8. 2016 v areálu PN Kosmonosy od 12.00 do 20.00 h. Tato, dnes ji tradiční akce, je určena pro širokou veřejnost. Podrobné informace najdete na www.pnkosmonosy.cz.

Dny pro duševní zdraví

Dny pro duševní zdraví, kdy nemocnice otevírá dveře nejen pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost, se konají letos ve dnech 6.-7. 9. 2016. Program s prohlídkami různých oddělení a ozkoušením si terapeutických aktivit doprovázejí kulturní akce. Přijďte se k nám podívat, rádi se s Vámi potkáme. Podrobný program bude dostupný v polovině měsíce srpna na www.pnkosmonosy.cz.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a Váš čas, těšíme se na setkání v Kosmonosech.

Za předání informací budeme rádi.

Přejeme pěkné letní dny.

Za týmy organizátorů

Prim. MUDr. Veronika Kotková, Ing. Denisa Ševčíková, MgA. Michal Segert

Cena Jaroslava Skály 2016

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2016.

JSk

Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.

Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý pracovník z.ú. SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.

Přihlašovat a navrhovat  je možné:

  1. odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2015,
  2. odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2015, případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
  3. jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2015.

Přihlášky a návrhy  se přijímají do 1. dubna 2016.

Adresa pro podávání návrhů a přihlášek:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
SANANIM, z.ú.
Ovčí Hájek  2549/64A
158 00 Praha 13
Mail:   kalina@adiktologie.czkalina@sananim.cz
Pracovní mobil pro informace: 731 249 809

Číst dál

Připravované akce v PN Kosmonosy

Od primářky MUDr. Veroniky Kotkové z PN Kosmonosy jsme dostali informaci o chystaných akcích:

Dne 10.9.2014 proběhne na oddělení K 20 Den otevřených dveří (Detox K20 a Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20). Určeno pro odborníky, uživatele psychiatrických služeb, příbuzné i přátele.

Ve dnech 9.-11.9. 2014 proběhnou v Kosmonosech Dny pro duševní zdraví, kdy nabídneme ochutnávku z aktivit v psychiatrické nemocnice. Akce pro veřejnost.

Tradičně Vás pozveme na mezioborové sympozium Hlavolam VI dne 2.10.2014 (téma hraniční porucha osobnosti). Určeno odborníkům.

Pozvánky s programem na akce v Kosmonosích, včetně přihlášky na sympozium, naleznete v průběhu měsíce července na webových stránkách léčebny.

AKTUALIZACE: programy jednotlivých akcí: Dny duševního zdravíHlavolam