Rubrika: Smuteční oznámení

Zemřel Jiří Profous

V neděli 19. března 2023 ve věku 87 let zemřel MUDr. Jiří Profous, náš kolega, lékař internista, psychiatr a psychoterapeut, který většinu svého profesního života věnoval léčbě pacientů se závislostí. Působil na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. Zde posléze vedl protialkoholní ordinaci. Od roku 1983 pracoval jako vedoucí lékař Centra pomoci závislým na poliklinice Budějovická v Praze 4. Stál u zrodu specializované ALKO ambulance Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 „U Apolináře (dnešní Klinika adiktologie) a tuto ambulance vedl v letech 1996 až 2005. V letech 2006-2007 působil v protialkoholní ambulanci Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové, v letech 2009-2009 opět v Apolináři. Publikoval v odborných i populárních časopisech, od roku 1996 organizoval v Lidové univerzitě Městské knihovny v Praze přednášková setkání „Nevnímaná závislost“ pro veřejnost, kam zval odborníky k problematice alkoholismu. Od roku 1999 pokračoval v této činnosti v Apolináři, kde vedl „Apolinářskou univerzitu“ pro léčené a doléčované pacienty, jejich rodiny a veřejnost. Dlouhodobě se angažoval v externích doléčovacích aktivitách pro pacienty a jejich rodiny, od roku 1987 řadu let organizoval vodáckou akci splutí Vltavy, zimní lyžařské pobyty, plesy abstinujících, inicioval setkávání českých a moravských doléčovacích klubů, posléze se zapojením Anonymních Alkoholiků.

S vděčností vzpomínáme!