Rubrika: Různé

Cena Jaroslava Skály 2009

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a občanské sdružení SANANIM vyhlašují již po deváté

Soutěž o Cenu Jaroslava Skály 2009.

O cenu se mohou ucházet autoři inovativních přístupů, článků, přednášek, publikací a výzkumných prací včetně disertačních a diplomových v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.

Vítěz ceny obdrží certifikát a finanční ohodnocení ve výši 10000 Kč od Nadace České spořitelny, která je generálním partnerem Ceny Jaroslava Skály.

Podmínky soutěže:
– práce v rozsahu min. 20 stran textu pětkrát v tištěné verzi nebo pětkrát na CD
– profesní CV
– přihláška do soutěže
– doporučení odborníka v oblasti AT

Materiály zasílejte na adresu:
Drogové informační centrum SANANIM
Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13

Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Maxová
Tel.: 284 825 817
E-mail: maxova@sananim.cz

Termín přijímání přihlášek do soutěže 31. března 2009

Práce budou hodnoceny odbornou komisí Společnosti pro návykové nemoci a cena bude vyhlášena na XV. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Měříně.

Za ČLS JEP
MUDr. Jiří Dvořáček

Za o. s. SANANIM
PaedDr. Martina Richterová Těmínová