Rok: 2021

Purkyňka 8. prosince

POZOR – PURKYŇKA PROBĚHNE ONLINE.

Podrobnější program prosincové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na pozvánku se celá zobrazí v PDF):

 

ZAČÍNÁME V 10 HODIN ONLINE.
Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Purkyňka 13. října

Po více než roce zveme na odbornou schůzi Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):

ZAČÍNÁME V 10 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).
Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Cena Jaroslava Skály 2021 – výsledky

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O CENU JAROSLAVA SKÁLY V ROCE 2021

Cena Jaroslava Skály byla založena v roce 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch a duševního zdraví.

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozhodla o ocenění udělovaném v roce 2021 takto:

Cenu Jaroslava Skály získává kniha

Jiří Pasz, Adéla Plechatá (eds), NORMÁLNÍ ŠÍLENSTVÍ. Host, 2020.

Cena bude předána u příležitosti AT konference 2021 v hotelu Jana v Přerově na společenském večeru v pondělí 6. září 2021.

V Praze 14. 8. 2021

Za Radu Ceny Jaroslava Skály

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
koordinátor

Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost

V rámci projektu podpořeného Nadací Sirius vznikla pracovní prvotní verze materiálu Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost (PDF). Jedná se o pracovní projektovou verzi (1.3), kterou bychom rádi poskytli k otevřené odborné diskusi jednak v rámci odborných společností, především těch, které jsme vyjmenovali v hlavičce dokumentu a u kterých předpokládáme zájem zapojit se do tvorby tohoto dokumentu a jeho dalšího lepšení a profilaci do pokud možno společné a konsenzuální verze. Rádi bychom však ale kromě zapojení vedení dotčených odborných společností, aby do diskuse a tvorby dokumentu vstoupila také širší odborná veřejnost i zainteresované státní instituce. V tuto chvíli je dokument v pdf formátu, tedy pouze k přečtení. Prosíme proto, aby připomínky byly zatím diskutovány a připravíme současně formulář a výzvu k písemnému uplatnění návrhů, doporučení a připomínek, na které by následně SNN a autorský tým mohli reagovat.

MUDr. Jakub Minařík, předseda výboru SNN ČLS JEP

Zemřel MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Kolega, který po sobě zanechal úctyhodný a obrovský kus práce pro celý náš obor a otevřel řadu dříve neprobádaných a nezpracovaných témat, a to vždy s respektem, na vysoké odborné úrovni a s inspirujícími výsledky. Pamatujeme ho oblečeného celého v černém, protože jinou barvu zásadně neoblékal, ostříhaného do hola a se zamyšleným úsměvem. S vytříbeným slovníkem a kritickým myšlením, protože měl rád věci jasné a nezaobalené. Byl publikačně a organizačně aktivní, věnoval se rozvoji a popularizaci našeho oboru a jeho propagaci. Byl zastáncem politiky založené na důkazech a důsledně ji pomáhal prosazovat v praxi. Byl neúnavným bojovníkem proti stigmatizaci našich pacientů a oboru jako takového a nebál se být v tomto ohledu konfrontační, protože lidská práva a práva našich klientů měl pro sebe jako jednu z nejvyšších životních hodnot. Jeho stopu najdeme v téměř každé adiktologické publikaci, která v naší oblasti v posledních letech vznikla. Pomohl vybudovat studijní program adiktologie a byl jedním z tvůrců současné akademické a výzkumné části našeho oboru. Stál u zrodu monitorovacího systému v závislostech, a to nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí po celém světě. V posledních letech se aktivně věnoval prosazování léčby konopím a kanabinoidy do legislativy a klinické praxe.  Byl angažovaný nejen odborně, ale také občansky. Nesmazatelně se zapsal do novodobé historie našeho oboru doma, byl aktivní a výrazně vidět také v zahraničí a přispěl tak ke zvýšení renomé české adiktologie na mezinárodní úrovni.

Tomáši, za celou naší odbornou společnost Ti děkujeme za to, co jsi pro náš obor vykonal, a odpočívej v pokoji.

Za výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

MUDr. Jakub Minařík, předseda

Poslední rozloučení se koná v úterý 20. července 2021 ve 14 h ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Další informace viz Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Odkaz na článek ve zdravotnickém deníku: Změnil přístup České republiky k návykovým látkám. S Tomášem Zábranským odchází významná osobnost adiktologie.