Měsíc: Září 2016

Purkyňka 5. října 2016

Podrobnější program 376. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

purkynkasnnclsjep201610

 

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.