Měsíc: Květen 2016

Purkyňka 1. června

Podrobnější program 374. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:

PurkynkaSNNCLSJEP201606

 

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2016.