Měsíc: Září 2014

Purkyňka 1. října 2014

Podrobnější program 358. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.:

PurkynkaSNNCLSJEP20141001

 

Pozvánka v PDF

ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.